Lista postępowań PZP

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

IGKM.271.13.2020 Dostawa i montaż wyposażenia mebli, zabudowy meblowej, a także sprzętu specjalistycznego oraz dostawa urządzeń, sprzętu RTV i AGD w ramach zadania pn.„PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER w PODDĘBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO” dla potrzeb wyposażenia budynku Integracji i Spotkań Osób Niepełnosprawnych w Poddębicach, ul. Mickiewicza 19. Gmina Poddębice Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-25 2021-01-05 10:30 2021-04-12
IIGKM.271.10.2020 Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Poddębice i położonych na jej terenie. Gmina Poddębice Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-22 2020-10-27 10:30 2021-04-07
IGKM.271.5.2020 Dostawa wyposażenia dla budynku Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach, przy ul. Mickiewicza 19, w ramach zadania pn. „Przeciw wykluczeniu Kraina Bez Barier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego” Gmina Poddębice Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-22 2020-08-24 10:30 2020-12-09
IGKM.271.2.2020 Dostawa wyposażenia dla budynku Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach, przy ul. Mickiewicza 19, w ramach zadania pn. „Przeciw wykluczeniu Kraina Bez Barier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego” Gmina Poddębice Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-04 2020-06-01 10:30 2020-09-11
IGKM.271.1.2020 Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego. Gmina Poddębice Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-03-02 2020-04-09 10:30 2020-05-26
IGKM.271.12.2019 Wykonanie rbm w zakresie rewitalizacji istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego obej. przebudowę i rozbudowę istniejących budynków i niecek basenowych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER W PODDĘBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO Gmina Poddębice Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-06-13 2019-08-20 10:30 2019-10-17
IGKM.271.10.2019 „Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Poddębice” Gmina Poddębice Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-05-28 2019-07-08 10:30 2019-08-21
IGKM.271.8.2019 Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 35 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Gmina Poddębice Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-03-11 2019-04-26 10:30 2019-07-19

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa