Wyszukiwarka

Pozycje 1-6 z 6  pokazuj  pozycji

IGKM.271.5.2020 Dostawa wyposażenia dla budynku Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach, przy ul. Mickiewicza 19, w ramach zadania pn. „Przeciw wykluczeniu Kraina Bez Barier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego” Gmina Poddębice Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-09 2020-12-09 Elżbieta Pośpieszyńska
IGKM.271.2.2020 Dostawa wyposażenia dla budynku Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach, przy ul. Mickiewicza 19, w ramach zadania pn. „Przeciw wykluczeniu Kraina Bez Barier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego” Gmina Poddębice Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-11 2020-09-11 Anna Rosiak
IGKM.271.1.2020 Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego. Gmina Poddębice Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-26 2020-05-26 Anna Rosiak
IGKM.271.12.2019 Wykonanie rbm w zakresie rewitalizacji istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego obej. przebudowę i rozbudowę istniejących budynków i niecek basenowych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER W PODDĘBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO Gmina Poddębice Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-10-17 2019-10-17 Anna Rosiak
IGKM.271.10.2019 „Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Poddębice” Gmina Poddębice Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-08-21 2019-08-21 Anna Rosiak
IGKM.271.8.2019 Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 35 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Gmina Poddębice Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-07-19 2019-07-19 Anna Rosiak

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa