Zakończone postępowania

Pozycje 1-13 z 13  pokazuj  pozycji

IGKM.271.8.2019 Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 35 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Postępowanie PZP Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 35 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 2019-04-26 10:30 2019-07-19 09:51
IGKM.271.10.2019 „Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Poddębice” Postępowanie PZP „Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Poddębice” 2019-07-08 10:30 2019-08-21 09:38
IGKM.271.12.2019 Wykonanie rbm w zakresie rewitalizacji istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego obej. przebudowę i rozbudowę istniejących budynków i niecek basenowych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER W PODDĘBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO Postępowanie PZP Część III zamówienia - Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie rewitalizacji istniejącego kompleksu sportowo - rekreacyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę istniejących budynków i niecek basenowych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER W PODDĘBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO”, położonego przy ul. Mickiewicza 19 w Poddębicach obejmującego przebudowę i rozbudowę budynku Integracji i Spotkań Osób Niepełnosprawnych wraz z budową przyłączy zewnętrznych. 2019-08-20 10:30 2019-10-17 09:30
IGKM.271.12.2019 Wykonanie rbm w zakresie rewitalizacji istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego obej. przebudowę i rozbudowę istniejących budynków i niecek basenowych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER W PODDĘBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO Postępowanie PZP Część IV zamówienia - Wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie rewitalizacji istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę istniejących budynków i niecek basenowych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER W PODDĘBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO” położonego przy ul. Mickiewicza 19 w Poddębicach w zakresie dotyczącym przebudowy węzła komunikacyjnego z ul. Mickiewicza wraz z budową parkingów 2019-08-20 10:30 2019-10-17 09:30
IGKM.271.1.2020 Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego. Postępowanie PZP Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego. 2020-04-09 10:30 2020-05-26 12:24
IGKM.271.2.2020 Dostawa wyposażenia dla budynku Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach, przy ul. Mickiewicza 19, w ramach zadania pn. „Przeciw wykluczeniu Kraina Bez Barier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego” Postępowanie PZP Część I zamówienia - Dostawa wyposażenia dla budynku Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach, przy ul. Mickiewicza 19, w ramach zadania pn. „Przeciw wykluczeniu Kraina Bez Barier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego” - wyposażenie gastronomiczne baru na parterze i piętrze; 2020-06-01 10:30 2020-09-11 09:24
IGKM.271.2.2020 Dostawa wyposażenia dla budynku Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach, przy ul. Mickiewicza 19, w ramach zadania pn. „Przeciw wykluczeniu Kraina Bez Barier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego” Postępowanie PZP Część II zamówienia - Dostawa wyposażenia dla budynku Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach, przy ul. Mickiewicza 19, w ramach zadania pn. „Przeciw wykluczeniu Kraina Bez Barier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego” - wyposażenie w meble, zabudowę meblową oraz sprzęt specjalistyczny; 2020-06-01 10:30 2020-09-11 09:24
IGKM.271.2.2020 Dostawa wyposażenia dla budynku Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach, przy ul. Mickiewicza 19, w ramach zadania pn. „Przeciw wykluczeniu Kraina Bez Barier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego” Postępowanie PZP Część III zamówienia - Dostawa wyposażenia dla budynku Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach, przy ul. Mickiewicza 19, w ramach zadania pn. „Przeciw wykluczeniu Kraina Bez Barier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego” - wyposażenie w urządzenia, sprzęt RTV, AGD i komputerowy; 2020-06-01 10:30 2020-09-11 09:24
IGKM.271.5.2020 Dostawa wyposażenia dla budynku Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach, przy ul. Mickiewicza 19, w ramach zadania pn. „Przeciw wykluczeniu Kraina Bez Barier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego” Postępowanie PZP Część I zamówienia - Dostawa wyposażenia dla budynku Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach, przy ul. Mickiewicza 19, w ramach zadania pn. „Przeciw wykluczeniu Kraina Bez Barier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego” - wyposażenie gastronomiczne baru na parterze i piętrze 2020-08-24 10:30 2020-12-09 13:42
IGKM.271.5.2020 Dostawa wyposażenia dla budynku Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach, przy ul. Mickiewicza 19, w ramach zadania pn. „Przeciw wykluczeniu Kraina Bez Barier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego” Postępowanie PZP Część II zamówienia - Dostawa wyposażenia dla budynku Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach, przy ul. Mickiewicza 19, w ramach zadania pn. „Przeciw wykluczeniu Kraina Bez Barier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego” - wyposażenie w urządzenia, sprzęt RTV, AGD i komputerowy 2020-08-24 10:30 2020-12-09 13:42
IIGKM.271.10.2020 Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Poddębice i położonych na jej terenie. Postępowanie PZP Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Poddębice i położonych na jej terenie. 2020-10-27 10:30 2021-04-07 14:07
IGKM.271.13.2020 Dostawa i montaż wyposażenia mebli, zabudowy meblowej, a także sprzętu specjalistycznego oraz dostawa urządzeń, sprzętu RTV i AGD w ramach zadania pn.„PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER w PODDĘBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO” dla potrzeb wyposażenia budynku Integracji i Spotkań Osób Niepełnosprawnych w Poddębicach, ul. Mickiewicza 19. Postępowanie PZP Część I zamówienia – Dostawa i montaż wyposażenia mebli, zabudowy meblowej, a także sprzętu specjalistycznego dla potrzeb wyposażenia budynku Integracji i Spotkań Osób Niepełnosprawnych w Poddębicach, przy ul. Mickiewicza 19 w ramach przedsięwzięcia pn. „PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER w PODDĘBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO”. 2021-01-05 10:30 2021-04-12 09:30
IGKM.271.13.2020 Dostawa i montaż wyposażenia mebli, zabudowy meblowej, a także sprzętu specjalistycznego oraz dostawa urządzeń, sprzętu RTV i AGD w ramach zadania pn.„PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER w PODDĘBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO” dla potrzeb wyposażenia budynku Integracji i Spotkań Osób Niepełnosprawnych w Poddębicach, ul. Mickiewicza 19. Postępowanie PZP Część II zamówienia - Dostawa i montaż wyposażenia w urządzenia, sprzęt RTV i AGD dla potrzeb wyposażenia budynku Integracji i Spotkań Osób Niepełnosprawnych w Poddębicach, przy ul. Mickiewicza 19 w ramach przedsięwzięcia pn. „PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER w PODDĘBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO”. 2021-01-05 10:30 2021-04-12 09:30

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa